GENERALFORSAMLING

Afholdes hvert år den første torsdag i november. Da det i 2016 desværre ikke er muligt at få lokalet denne dag, bliver generalforsamlingen i stedet afholdt på nedenstående dato.

Årets generalforsamling bliver afholdt:

Torsdag d. 9. november 2017 kl. 19.00.

8 dage før generalforsamlingen vil regnskabet for indeværende år samt budgettet for næstkommende regnskabsår blive offentliggjort her på siden.

Dagsorden jf. vedtægternes paragraf 6,stk 5:

1. Valg af dirigenter

2. Valg af referent

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand og/eller kasserer

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

10. Valg af kritisk revisor og 2 suppleanter

11. Eventuelt.